top of page

S ČÍM VÁM POMOHU

Jste v těžké situaci? Někdy stačí "málo" - mít s kým dobře mluvit.

S čím Vám pomohu
 • Cítíte nespokojenost, duševní nepohodlí, není vám dobře?

 • Narážíte ve svém životě opakovaně na podobné problémy a nevíte proč?

 • Chcete sami sebe posunout nebo něco důležitého změnit?

Právě k tomu nabízím kvalifikovanou

pomoc a podporu.

V terapii budeme společně hledat způsoby, jak zlepšit kvalitu vašeho života a zařídit vaši větší celkovou spokojenost.  To znamená, že budeme zkoumat vaše potřeby, očekávání, vztahy k druhým a sobě samému. Zjistíme, která vaše životní nastavení jsou pro vás užitečná a která už zastarala a je na místě je opustit.  Vytvořím pro vás bezpečný prostor, kde se na svou situaci můžete dívat z různých úhlů, uvědomovat si plně své prožitky a potřeby, zkoušet různé reakce a chování. Psychologické poradenství a terapii poskytuji face2face i po Skypu.  

Trocha teorie:

 • Psychoterapie a psychologické poradenství  je využívání odborných poznatků k podpoře klienta a odstraňování překážek, které mu brání v optimálním fungování.  Terapeut v interakci s klientem pracuje výhradně psychologickými prostředky komunikační a vztahové povahy. Klíčovým agentem změny je prohloubení a rozšíření sebepoznání klienta. 

 • Gestalt přístup v psychoterapii staví na vztahu a dialogu klienta a terapeuta. Zaměřuje se na podporu procesu uvědomování, přijímání sebe sama a přejímání odpovědnosti za sebe sama. Právě uvědoměním a přijetím sebe vzniká prostor a energie pro změnu. 

KRIZOVÁ INTERVENCE

 • Stalo se ve vašem životě něco náhlého, nečekaného či zraňujícího?

 • Nevidíte řešení své situace, docházejí vám síly a máte strach z budoucnosti?

 • Prostě máte temno a už nemůžete dál?

 

To se stává. A dá se s tím pracovat. 

V krizové intervenci budeme společně hledat zdroje pro zvládnutí akutní situace, plánovat konkrétní a jasné kroky pro každý další den. Prostor dostanou emoce, které právě prožíváte a myšlenky, které se vám honí hlavou. Včetně těch, které se vám zdají nevhodné, nepřijatelné, nedůstojné nebo nesdělitelné. Budeme pracovat tak, abychom krizi zastavili a postupně budovali dobré fungování v novém životním kontextu.

Trocha teorie:

 • Krizová intervence je odborná psychologická pomoc poskytovaná v situacích, kde klientovi chybí vlastní zdroje pro zvládání zátěžové situace. V první fázi se krizová intervence zaměřuje na ohraničení akutního krizového stavu, intenzity a zabránění jeho prohlubování. Dále identifikuje konkrétní kroky a plán pro řešení krize.

 • Četnost a celkový počet setkání klienta a interventa se odvíjí od závažnosti krize, respektive potřeb klienta a jeho tématu. Většinou jde o maximálně 10 setkání, na které v případě potřeby navazuje dlouhodobější terapie.

 • Potřebujete zlepšit klima a spolupráci ve vašem týmu?

 • Čekají vás pracovní změny?

 • Chcete se zlepšit v měkkých dovednostech?

 

Zrealizuji pro vás workshop na míru. 

Více než 15 let se věnuji vzdělávacím a rozvojovým aktivitám pro pracovníky neziskového sektoru. 

Nabízím:

 • kurzy komunikace s klienty, telefonické komunikace, zvládání krizových situací, práce se ztrátou a úmrtím a dalších dovedností

 • facilitace řešitelských a intervizních skupin

 • workshopy tmelení a posilování vztahů v týmu

 • individuální i skupinové supervize týmového klimatu

Pracuji:

 • vždy na míru

 • interaktivně, v modelových situacích a s maximálním cílením na praxi, prostě: nejsem přednáškový typ

O MNĚ

Baru.jpg

Věřím, že každý člověk dělá ve svém životě to nejlepší, čeho je právě schopen. Nebo to nejlepší, čeho si je právě vědom.

Věřím, že i ty nejtěžší životní situace mají smysl a s kvalitní podporou se dají zvládnout. Věřím, že každý člověk je expert na svůj vlastní život.​

V terapii stavím na lidském setkání a vytvoření bezpečného prostoru, kde klienti mohou sami sebe zažívat a chovat se autenticky, poznávat své skutečné potřeby a impulsy a hledat, jak je naplnit.

Nejčastěji se věnuji tématům zvládání krize, (očekávaných i nečekaných) změn, úzkosti, sebepřijetí, motivace a vlastního rozvoje.  

Jsem psycholožka, terapeutka, krizová interventka a lektorka. Poskytuji podporu pro řešení akutních náročných situací i pro dlouhodobý osobnostní rozvoj.

 

Více než 10 let jsem pracovala v krizové intervenci, věnovala se psychologické diagnostice a terapii s klienty a rodinami po traumatických ztrátách.

 

Aktuálně kombinuji terapeutickou práci a aktivity v oblasti firemního vzdělávání. 

Vystudovala jsem psychologii s klinickou specializací, jsem absolventkou systematického psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii, výcviku v krizové intervenci, motivačních rozhovorech, videotréninku a dalších tréninků a kurzů. Inspiraci a energii čerpám z improvizačního divadla.

VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOSTI

O mně
Kontakt

CENÍK

1 sezení (osobní nebo Skype) v délce 50-55 minut . . . . . . . . . . . 1.200,- Kč

1 sezení (osobní nebo Skype) v délce 85 minut . . . . . . . . . . . 1.800,- Kč

Možnost sezení před 8.00 nebo od 19.00 hod. nebo přes víkend a svátek za příplatek 50%

Pracuji na přímou platbu. V individuálních případech cena dohodou.

KONTAKT

ul. Jana Masaryka, Praha - Vinohrady

Zavolejte mi na 775 447 585 a domluvte si schůzku

nebo napište zprávu pomocí následujícího formuláře:

flower

Odesláno. Odepíšu co nejdřív.

Využitím kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním poskytnutých osobních údajů, v souladu s GDPR, pro účel komunikace.

Cenník
bottom of page