top of page

Improvizace jako specifická dovednost krizové intervence

Při práci s člověkem v krizi často zažíváme úzkost, zavaluje nás odpovědnost, situace se mění pod rukama, útočí pochyby, chyba může být fatální, chceme se jí vyhnout…

bylo by skvělé mít osvědčený návod.

14. 6. 2023

vzdělávací centrum Tereza, Haštalská 17, Praha 1

pic.jpg

Krizové intervenci se věnuji přes 20 let, improvizaci více než 6. S nadšením zkoumám, kde a jak se tyto mé oblíbené činnosti potkávájí, doplňují a obohacují. Přidejte se ke mně!
 

Jako krizový intervent dobře víme, že krize je ryze individuální a unikátní záležitost. Spouštěč, projevy, dynamika, zdroje opory, řešení, to vše se mění od člověka k člověku. Stejně jako u každého jedince v čase. Osvědčený návod právě ztratil smysl.

 

Krizová intervence je práce v nejistém, vysoce nepředvídatelném a bleskurychle se měnícím poli.

 

Výzkumy ukazují, že aplikovaná improvizace je vysoce účinný nástroj pro zvýšení tolerance k neznámému, posílení adaptability na nové situace, rozvoj strategií pro navázání kontaktu
a vytvoření pracovní aliance. Improvizační zkušenost snižuje strach z chyb, prohlubuje dovednost jejich zvládání a posiluje spontaneitu.

 

Na kurzu budeme společně zkoumat, jak může být improvizace užitečná pro:

 • vlastní dobré ukotvení v nejisté situaci

 • zvládnutí vlastního strachu, úzkosti, obav 

 • navázání dobrého kontaktu s druhým a vytvoření pracovní aliance

 • odložení předpokladů a spolupráci teď a tady

 • podporu spontaneity a důvěry ve své kompetence

 • pevnost v záměru a flexibilitu a kreativitu ve vytváření intervence

 • práci s chybou

 

Co budeme dělat:

 • procházet společně cvičeními aplikované improvizace

 • v bezpečném settingu reflektovat, co jsme zažili

 • hledat a nacházet podporu do vlastní praxe

 • diskutovat nad snesitelným a užitečným množstvím teorie a výzkumů

 

Co určitě dělat nebudeme:

 • hodnotit talent a herecké dovednosti

 • učit se hrát divadlo a dělat legraci

 • zakazovat, přikazovat nebo prohlašovat něco za jediné správné a možné


Kdy: 14.6. 2023, 9.00-17.00, s pauzou na oběd

Kde: Vzdělávací centrum Tereza, Haštalská 756/17, Praha 1

Pro koho: pomáhající profesionálové s praktickou zkušeností práce s osobami v krizi

Za kolik: EARLY BIRDS 1500 Kč (přihlášení do 30. 4.), standardní 1800 Kč (od 1. 5. 2023), cena zahrnuje lektorné, prostor, materiály, drobné občerstvení na místě.

 

Moje zkušenosti v krizové intervencí:

 • 15 let praxe na Lince bezpečí (konzultant, intervizor, vedoucí směny, lektor, vedoucí vzdělávání)

 • krizová intervence ve vlastní praxi

 • Poradna Vigvam (práce s klienty po úmrtí blízkých osob)

 • spolupráce s Cestou domů

 • spolupráce s mobilními týmy při katastrofách a neštěstích

bottom of page